top of page

Velkommen til ”Find vej på Enø”


- et tilbud til dig, der vil have naturoplevelser og viden om naturen på en ny måde!

Find vej på Enø er en naturoplevelsesvandring, hvor du besøger op til seks "Natura 2000" lokaliteter (se pkt. 2 nedenfor)og derved kan få viden om naturen på Enø, og hvor gevinsten desuden er sund og sjov motion. Hensigten er, at få flere ud at orientere og bevæge sig.

Med kortet kan du trygt gå på opdagelse og finde de pæle, der er markeret på kortet. Du behøver ikke løbe, en rask vandretur er et godt alternativ.

Der er tre steder, hvor der kan startes på ruterne:

Start 1: Ved det forhenværende Natur- og Friluftscenter "Fjordhuset":
- 55° 10' 33.47" N / 11° 39' 16.10" Ø


Start 2: Fra p-pladsen t.v. lige efter passage af Græshoppe-broen til Enø:
- 55° 10' 34.59" N / 11° 38' 57.60" Ø


Start 3: Fra p-pladsen på kortets sydøstlige hjørne:
- 55° 09' 39.4" N / 11° 40' 44.1" Ø

Find vej på Enø kan bruges på flere måder:

1. Motion: Naturvandring eller -løb

Posterne du skal finde er markeret på kortet med en cirkel. Startstedet er markeret med en trekant. Du kan finde posterne i den rækkefølge, du selv vil, eller du kan følge ruten på kortet.
Forslag til ruter på 2,8 km, 3,9 km eller 6,4 km kan du downloade her, og forslag til "Natura 2000"-ruten finder du i turfolderen.
 

2. "Natura 2000" vandring på Enø med smartphone eller iphone

Karrebæksminde dobbeltkyst er udpeget til et internationalt naturbeskyttelsesomåde. Ruten fører dig til helt specielle naturtyper, og den er på 6,4 km og har 6 poster. "Natura 2000" posterne er markeret med røde tal i GPS-oversigten på kortet.
Fortællinger om de 7 naturtyper får du via TravelTales. Scan koden i folderen og hent appen til din mobiltelefon. Fortællingerne starter automatisk, når du er ved posten.
Læs mere om Natura 2000 på Enø (område 169) på Naturstyrelsens hjemmeside.
 

3. En oplagt familieaktivitet

"Find vej på Enø" er velegnet til både korte og længere familieture med eller uden brug af TravelTales kombineret med badning eller andre aktiviteter på Enø. Familen kan selv ud fra kortet planlægge, hvor lang turen skal være.
 

4. "Natura 2000" i skolen

Man kan bruge "Natura 2000" turen som en faglig biologisk naturvandring, hvor TravelTales kan være udgangspunkt for fordybelse i Enøs beskyttede naturhabitater. Derved kan skolelovens krav om bevægelse og motion i undervisningen også opfyldes på en spændende måde. Kik på www.findveji.dk og få idéer til det videre arbejde i klassen.
 

5. Kortet

Et orienteringskort viser mange detaljer, som er markeret med forskellige signaturer. Nord er altid op ad (teksten i kortets overskrift definerer hvad der er op) og målestokken er her 1:10000 så 1 cm på kortet er 100 m i virkeligheden. Du bruger kortet til at finde vej mellem posterne. Alle offentlige veje og stier er med på kortet.
 

6. Læs mere på internettet

Vil du vide mere om orientering kan du besøge Dansk Orienteringsforbund på www.do-f.dk og i øvrigt på www.findveji.dk. Du kan også besøge Herlufsholms Orienteringsklub på klubbens hjemmeside.
 

7. Link til lyd-filerne på "Natura 2000"-ruten

Start S1, S2 og S3

 

 


Post 2

 

 


Post 9

 

 


Post 12

 

 


Post 13

 

 


Post 17

 

 


Post 22

 Måske får du lyst til også at prøve at finde vej andre steder. Der er faste poster i skove og parker i hele landet. Se www.findveji.dk

 

fjordhuset.jpg

Hent turfolder

Hent kort med alle poster
Du skal være oprettet som bruger for at benytte de nedenstående link.
Link til brugeroprettelse

Fandt du alle poster? - Facit til alle posterne på Enø:
Start tur  /  Registrer poster

Forslag til ruter:
Let rute 2,8 km, 7 poster heraf 2 "Natura 2000"-poster


Start tur  /  Registrer poster
Let rute 3,9 km, 7 poster heraf 3 "Natura 2000"-poster


Start tur  /  Registrer poster
Mellemsvær rute 6,4 km, 14 poster heraf 5 "Natura 2000"-poster


Start tur  /  Registrer poster
Let rute 7,8 km med start fra S1/S2, 7 "Natura 2000" poster

Start tur  /  Registrer poster
Let rute 7,8 km med start fra S3, 7 "Natura 2000" poster


Start tur  /  Registrer poster

Link til Enø på Findveji.dk

bottom of page