top of page

Find vej i Rådsmandshaven

Velkommen til ”Find vej i Rådmandshaven”
- et tilbud til dig, der vil på en anderledes tur i skoven!

Find vej i Rådmandshaven er en slags skattejagt, hvor gevinsten er sund og sjov motion. Hensigten er, at få flere ud at orientere og bevæge sig.

Med kortet kan du trygt gå på opdagelse og finde de pæle, der er markeret på kortet. Du behøver ikke løbe, en rask vandretur er et godt alternativ.

Der er to startsteder:

Start 1: Indgangen til Rådmandshaven fra p-pladsen ved Pinet
Start 2: Indgangen fra p-pladsen ved rådhuset

Find vej i Rådmandshaven kan bruges på flere måder:

1. Motion: Orienteringsvandring eller -løb

Posterne du skal finde er markeret på kortet med en cirkel. De to startsteder er markeret med en trekant. Du kan finde posterne i den rækkefølge du selv vælger. Du kan vælge at søge alle posterne eller udvalgte poster på en rute, du selv fastlægger.
 

2. Famlietur i skoven

Ruten kan også anvendes til en familie- og picnic-tur i Rådmandshaven.
 

3. Mobil-skattejagt

Gå ind på www.findveji.dk/projects/6276 og hent quizruten. Når første post er fundet, indtastes postens bogstavkode, hvorefter et quizspørgsmål dukker op på mobilskærmen. Man kan konkurrere flere sammen på samme mobil, eller som hold mod hinanden på flere mobiler. Når turen er gennemført får du en status over, hvem der har flest rigtige, og hvor lang tid, der er brugt på ruten.
 

4. Find vej i skolen

Mobil-quizzen er også tænkt som en aktivitet til skolens undervisning i naturfag og lokalhistorie. Du kan endvidere bruge turen i idræt og som en naturvandring. På www.findveji.dk og få idéer til det videre arbejde i klassen.
 

5. Kortet

Et orienteringskort viser mange detaljer, som er markeret med forskellige signaturer. Nord er altid op ad (teksten i kortets overskrift definerer hvad der er op) og målestokken er her 1:10000 så 1 cm på kortet er 100 m i virkeligheden. Du bruger kortet til at finde vej mellem posterne. Alle offentlige veje og stier er med på kortet.
 

6. Læs mere på internettet

Vil du vide mere om orientering kan du besøge Dansk Orienteringsforbund på www.do-f.dk og i øvrigt på www.findveji.dk. Du kan også besøge Herlufsholms Orienteringsklub på www.herlufsholm-orientering.dk.

Måske får du lyst til også at prøve at finde vej andre steder. Der er faste poster i skove og parker i hele landet. Se www.findveji.dk

Hent turfolder
Folderkasse også opsat på klubhusets gavl

Hent kort med alle poster

Du skal være oprettet som bruger for at benytte de nedenstående link.
Link til brugeroprettelse

Fandt du alle poster? - Facit til alle posterne i Rådmandshaven:
Start tur  /  Registrer poster

Quizrute - Rådmandshaven
Start tur  /  Registrer poster

Link til Rådmandshaven på Findveji.dk

bottom of page