top of page

De Barske - om de barske

"De Barske" blev stiftet i 1995 af Jens Fladberg og Helmuth Hansen som en selvstændig klub i Herlufsholm OK, med det formål at udbrede interessen for langdistanceløb og utraditionelle O-løb.

Har du lyst til langdistance O-løb, kan du melde sig som aspirant ved henvendelse til stortrolden, som i 2023 er Jan Frederiksen, OK Roskilde.

Vi arrangerer fællesture til de løb der står på "De Barskes" terminsliste. Disse løb er ofte alternative oplevelser i forhold til det traditionelle O-løb.
Vor terminsliste er derfor valgt således, at den blive så krævende og varierende som muligt med hensyn til banelængde, korttyper, dag/nat løb og specielle O-løbsvarianter

Vi slutter årets løb af med årsmødet i november. Dagen starter med et O-løb, for at slutte af med årsmødet og den tilhørende middag.

Aktiviteter: "I troldens fodspor".

Vi har nu gennem mange år arrangeret et langdistanceløb "I troldens fodspor" i februar - marts måned, med et deltagerantal på

60 - 90 deltagere.

For at gøre løbet til noget specielt forsøger vi at finde nye og til tide ukendte terræner og for løberne for det meste i omegnen af Næstved.
Da vi efterhånden har optaget flere trolde fra vore naboklubber, vil vi afhængig af banelæggerens klub, lægge løbet i dennes nærhed.
Efter løbet er troldene vært ved varm mad til alle deltagere.

Banelægger og andre officials udpeges ved årsmødet, og der er tradition for, at det nødvendige antal trolde deltager i selve arrangementet, som posttrolde, kokketrolde, stævnetrold mm.

2020
2021
bottom of page